Презентация "Продуктов долголетия" от Станислава Ивановича Лосева, Киев 18 января 2015, 51мин.